Vỉ nhựa thoát nước ngầm

Vỉ nhựa thoát nước ngầm

 • You've just added this product to the cart:

  Tấm thoát nước sàn 330x330x30 mm

  Tấm thoát nước sàn 330x330x30 mm
  Hot
  Tấm thoát nước sàn 330x330x30 mm

  Tấm thoát nước sàn 330x330x30 mm

  • Chiều dài 33 cm
  • Chiều rộng 33 cm
  • Chiều dày 3 cm
  • Cân nặng 3 kg/m2
  • Số lượng tấm/ m2: 9 tấm
  • Khả năng thoát nước: 6 l/m2s
  • Phần lõi thoáng: 95 %
  • Độ nén: 1456 kN/m2 (1kg ~ 10N)
  • Màu: Đen
  • Bề mặt thoáng: 65 %
 • You've just added this product to the cart:

  Vỉ nhựa thoát nước 330x330x30

  Vỉ nhựa thoát nước 330x330x30
  Vỉ nhựa thoát nước 330x330x30

  Vỉ nhựa thoát nước 330x330x30

  • Chiều dài 33 cm
  • Chiều rộng 33 cm
  • Chiều dày 3 cm
  • Cân nặng 3 kg/m2
  • Số lượng tấm/ m2: 9 tấm
  • Khả năng thoát nước: 6 l/m2s
  • Phần lõi thoáng: 95 %
  • Độ nén: 1456 kN/m2 (1kg ~ 10N)
  • Màu: Đen
  • Bề mặt thoáng: 65 %
 • You've just added this product to the cart:

  Vỉ nhựa thoát nước 500x250x30mm

  Vỉ nhựa thoát nước 500x250x30mm
  Vỉ nhựa thoát nước 500x250x30mm

  Vỉ nhựa thoát nước 500x250x30mm

  • Chiều dài 500 mm
  • Chiều rộng 250 mm
  • Chiều dày 30 mm
  • Cân nặng 2 kg/m2
  • Số lượng tấm/ m2: 8 tấm
  • Khả năng thoát nước: 13 l/m2s
  • Phần lõi thoáng: 95 %
  • Độ nén: 800 kN/m2 (1kg ~ 10N)
  • Màu: Đen
  • Bề mặt thoáng: 62 %
 • You've just added this product to the cart:

  Vỉ nhựa thoát nước 500x500x30 mm

  Hot

  Vỉ nhựa thoát nước 500x500x30 mm

  • Chiều dài 500 cm
  • Chiều rộng 500 cm
  • Chiều dày 30 cm
  • Cân nặng 5 kg/m2
  • Số lượng tấm/ m2: 4 tấm
  • Khả năng thoát nước: 5 l/m2s
  • Phần lõi thoáng: 95 %
  • Độ nén: 600 kN/m2 (1kg ~ 10N)
  • Màu: Đen
  • Bề mặt thoáng: 62 %
 • You've just added this product to the cart:

  Vỉ nhựa thoát nước dày 3cm

  Vỉ nhựa thoát nước ngầm
  Vỉ nhựa thoát nước ngầm

  Vỉ nhựa thoát nước dày 3cm

 • You've just added this product to the cart:

  Vỉ nhựa thoát nước nhập khẩu 3cm

  Thi công Vỉ nhựa thoát nước 500x500x30 mm

  Vỉ nhựa thoát nước nhập khẩu 3cm

  • Chiều dài 50 cm
  • Chiều rộng 50 cm
  • Chiều dày 30 cm
  • Cân nặng 5 kg/m2
  • Số lượng tấm/ m2: 4 tấm
  • Khả năng thoát nước: 5 l/m2s
  • Phần lõi thoáng: 95 %
  • Độ nén: 600 kN/m2 (1kg ~ 10N)
  • Màu: Đen
  • Bề mặt thoáng: 62 %
 • You've just added this product to the cart:

  Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh

  Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh
  Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinhVỉ nhựa thoát nước 330x330x30

  Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh

  • Chiều dài 33 cm
  • Chiều rộng 33 cm
  • Chiều dày 3 cm
  • Cân nặng 3 kg/m2
  • Số lượng tấm/ m2: 9 tấm
  • Khả năng thoát nước: 6 l/m2s
  • Phần lõi thoáng: 95 %
  • Độ nén: 1456 kN/m2 (1kg ~ 10N)
  • Màu: Trắng
  • Bề mặt thoáng: 62 %