Ứng dụng

Ứng dụng – Túi vải trồng cây – Vỉ nhựa thoát nước – Vải trồng cây

Hạ Tầng Việt cung cấp các vật tư ngành cầu đường và phát triển một số ứng dụng vào sản xuất và tiêu dùng hữu ích trong thi công và sinh hoạt đời sống.

Hạ Tầng Việt đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng của vật liệu vật dụng vật tư cầu đường như:

Vải địa kỹ thuật dùng để may các túi vải trồng cây

Màng chống thấm HDPE dùng để chống thấm trần nhà và trồng cây trên mái

Ô địa kỹ thuật sử dụng để tạo mái vòm giữ đất hoặc trồng cây cỏ cho mái taluy nghiêng hoặc thẳng đứng

Vải địa kỹ thuật dùng làm lớp lót để trồng cây trên sân thượng trồng cây trên mái

Vải địa kỹ thuật tạo các bức tường công dụng cho trồng cây vườn thẳng đứng, trồng cây thủy sinh

Túi địa kỹ thuật làm từ vải địa kỹ thuật ứng dụng trong công tác thủy lợi đê điều.

Rất nhiều lĩnh vực khác mà Hạ Tầng Việt có thể cùng bạn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn