Dịch trùn quế cho cây rau

  • Mô tả

Mô tả

Dịch trùn quế cho cây rau

Dịch trùn quế cho cây rau là sản phẩm lên men tự nhiên có thành phần: chứa các chất khoáng chất (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, B, Mn) được cây trồng hấp thụ một cách trực tiếp, không như những loại phân vô cơ khác phải được phân hủy trong đất trước khi cây hấp thụ. Trùn Quế thường được sử dụng cho các mục đích: như kích thích sự nảy mầm và phát triển của cây trồng; Điều hòa dinh dưỡng cải tạo đất, làm cho đất màu mỡ tơi xốp; Dùng làm phân bón lót cho cây

Dịch trùn quế

Dịch trùn quế

Đối với cây ăn lá

  • Ươm giống: Trộn giá thể với tỷ lệ 3:7 ( 3 Phân trùn quế: 7 giá thể).
  • Dùng phân trùn quế bón lót: Sau khi xử lý đất xong, phối trộn với hỗn hợp đất với 400kg – 450kg/1.000m2
  • Dịch trùn quế phun trên lá hoặc tưới dưới gốc.
  • Sau khi cây có 2 – 3 lá ta phun dịch Trùn với tỷ lệ 1:400 phun trên lá, 7 – 10 ngày phun 1 lần.
  • Hoặc ngâm phân trùn quế theo tỷ lệ 1kg phân trùn quế cho 3 lít nước sau đó lọc lấy nước v| đem tưới phân giun lên cây.

Dịch trùn quế cho cây rau, cây ăn lá Thu hoạch: Nhổ cả cây hoặc dùng dao cắt cách gốc 7 – 10cm để cây tiếp tục ra nhánh mới, bón thêm phân trùn quế sau mỗi lần thu hoạch.
Sau khi thu hoạch rau xong, cày xới đất tơi v| phơi 2 – 3 nắng, bổ sung 200 – 250kg phân trùn quế /1.000m2 để tiếp tục trồng vụ sau, nên xen canh trồng nhiều loại rau trên 1 mảnh đất.
– Chú ý:
+ Không phun Dịch trùn quế vào lúc trời mưa, phun lúc sáng sớm hay chiều m{t để cây hấp thu dinh dưỡng tối đa.
+ Phân Trùn quế dùng để thay thế hoàn toàn phân hữu cơ vi sinh. + B| còn đang dùng ph}n vô cơ bón cho c}y rau thì có thể giảm từ từ lượng phân bón, tuy theo mức độ hấp thụ của cây trồng Bà con có thể giảm lượng phân bón vô cơ từ 10 – 40% khi kết hợp bón phân và Dịch Trùn quế.
Đối với cây ăn quả
– Ươm giống 20 ngày trong nhà ươm: Trộn giá thể với tỷ lệ 3:7 (3 Phân trùn quế: 7 giá thể).
– Dùng phân trùn quế bón lót: Sau khi xử lý đất xong, phối trộn với hỗn hợp đất với 400kg – 450kg/1.000m2
– Bón thúc:- 30 – 40 ngày bón: 0,5 – 1kg/1m2 + NPK
– Dịch trùn quế phun trên lá: Sau gieo 15 – 20 ngày sau trồng phun Trùn quế tỷ lệ 1:400 phun trên lá, 1 tuần phun 1 lần.
Chú ý:
+ Không phun Dịch trùn quế vào lúc trời mưa, phun lúc sáng sớm hay chiều m{t để cây hấp thu dinh dưỡng tối đa.
+ Phân Trùn quế dùng để thay thế hoàn toàn phân hữu cơ vi sinh. + B| còn đang dùng ph}n vô cơ bón cho c}y rau thì có thể giảm từ từ lượng phân bón, tuy theo mức độ hấp thụ của cây trồng Bà con có thể giảm lượng phân bón vô cơ từ 10 – 40% khi kết hợp bón phân và Dịch Trùn quế.